Details

Infallsvinkelns påverkan på mätresultatet vid terrester laserskanning : undersökning av ScanStation 2

by Hermansson, Niklas; Berg, Andreas

Abstract (Summary)

Noggrannheten hos mätningar gjorda med en terrester laserskanner påverkas av många faktorer. En viktig faktor som bör undersökas är laserstrålens infallsvinkel. Vårt syfte med den här undersökningen var att kontrollera laserskanner Leica ScanStation 2 vad gäller infallsvinkelns påverkan på punktmolnets noggrannhet. Undersökningen bestod av skanningar från 10-100 m avstånd mot en specialbyggd kub på 1x1x1 m, med infallsvinklar 0-85°, både inomhus och utomhus. Efterarbetet gjordes i programvaran Leica Cyclone där vi registrerade och modellerade våra punktmoln till olika plan. Resultaten visade en tendens att med ökad infallsvinkel till den inskannade kubens yta ändras resultatet av plananpassningen, vilket betyder att ett fel i avstånd uppstått. De slutsatser vi tagit var att det på 10-20 m avstånd uppvisades så små variationer i planinpassningen att infallsvinkels påverkan på precisionen av inpassade plan ligger inom förväntad noggrannhet och kan förbises. Vi såg en liknande trend för längre avstånd, 30-100 m, men felet var större än det förväntade samt att det visade på en viss instabilitet och infallsvinkeln måste tas i beaktning. Extrema infallsvinklar på 80-85° bör undvikas eftersom mätningarna där blir allt för ostabila.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:laserskanning infallsvinkel noggrannhet

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.