Details

Inegrations- och normaliseringsmål för personer med intellektuella funktionsnedsättningar : en studie av personalens upplevelser av daglig omsorgsverksamhet i Polen

by Akam, Barbara; Larsson, Svetlana

Abstract (Summary)

Sammanfattning

Syftet med vår uppsats är att med en komparativ ansats studera hur integrerings- och

normaliseringsmål uppnås för personer med intellektuella funktionsnedsättningar inom den

dagliga verksamheten i Polen. Vi vill även se hur personalen upplever att de uppnår dessa

mål. Huvudmetoden för studien var kvalitativ intervju. I vår analys har vi valt att använda oss

av KASAM-teorin som kan förklara hur personalen på den dagliga verksamheten upplever att

integrerings- och normaliseringsmålen uppnås. Vi använder oss av begrepp som

empowerment, normalisering och integration. Vad som framkommer är att personalen

upplever att deras integrerings- och normaliseringsmål i verksamheten uppnås, men att det

finns brister som gör att man inte når ända fram. För att uppnå målen behövs mera resurser

och en annan syn på människor med intellektuella funktionsnedsättningar.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:abstracts on mentally handicapped and success intellektuell funktionsnedsättning daglig verksamhet kasam

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.