Details

Indien som världens IT avdelning: : En studie av svenska företags syn på leveranser av IT tjänster från Indien

by Klomp, Harald; Lundmark, Jessica

Abstract (Summary)
Problem: Leveranser av IT tjänster från lågkostnadsländer till Sverige.Syfte: Att ta reda på hur svenska företag ser på leveranser av IT tjänster från lågkostnadsländer och ta reda på vilka drivkrafter och hinder som existerar. Eftersom Indien är det land som står för de största volymerna vad gäller produktion av IT tjänster så blir det naturligt att fokusera mest på det landet.Teori och modell: Idag produceras hälften av världens IT tjänster i Indien. Svenska företag ligger ungefär tre år efter sina brittiska och amerikanska kollegor vad gäller att köpa IT tjänster från Indien.Metod: Vi valde en kvalitativ metod för att få fördjupad information kring ämnet och genomförde nio intervjuer med olika svenska företag. Förutom dessa intervjuer hämtade vi data från publicerade artiklar.Resultat: Vår undersökning visar på att Indien är ett land att satsa på vad det gäller leveranser av IT tjänster. Att hitta tillräckligt stora IT projekt för att Indien ska ses som lönsamt, verkar vara det främsta hindret. Kompetensen i Indien och kostnadsreduktion är de starkaste drivkrafterna.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:offshore outsourcing

ISBN:

Date of Publication:12/21/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.