Details

In sickness and in health : A study of work absence

by Leander, Per; Ljung, Fredrik

Abstract (Summary)
The average number of sick days per year and employee differs widely among countries from around 4 days in the US to almost 30 in Slovak Republic, this paper analyze the impact of social generosity on absence due to sickness. The authors determines some variables that affect the absent level, and also how, or by how much those variables affect the average number of sick days in a country. The analysis is made by using a cross sectional regression and a sample of 18 different countries. The results show that two of the original ten independent variables; the generosity index and total expenditure on health variables, have a significant impact on the average number of sick days in a country. The results show that there is a positive effect between the Generosity index variable and the average number of sick days, and a negative relationship between the total expenditure on GDP and the average number of sick days. 1 Kandidatuppsats inom nationalekonomi Titel: Författare: Handledare: In sickness and in health – a study of work absence Per Leander and Fredrik Ljung Johan Klaesson, Johanna Palmberg, Hyunjoo Kim Datum: 2007-12-23 Sammanfattning Det genomsnittliga antal sjukdagar per år och anställd varierar kraftigt mellan olika länder från drygt 4 i USA till nära 30 i Slovakien, den här uppsatsen analyserar hur den allmänna generositeten i sjukförsäkringsystemet påverkar antalet sjukdagar i ett land. I analysen använder författarna tvärsnittsdata från 18 olika länder. Datan analyseras i en regressionsmodell och av de 10 ursprungliga variablarna visar sig två vara signifikanta, generositetsindexet samt hälsovårdkostnader som procent av BNP. Författarna kommer fram till att generositetsnivån i sjukförsäkringsystemet har en positiv inverkan på antal genomsnittliga sjukdagar i ett land samt att ökade anslag till hälsovård minskar antal sjukdagar. 2
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:05/15/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.