Details

The Implementation of Strategic Alliances By Thai Firms

by Thechtakerng, Sunee

Abstract (Summary)
Aquest estudi, ladopció daliances estratègiques per part de les empreses tailandeses, centrat en la relació entre la conducta dels socis, lestructura de govern de laliança i la satisfacció de les empreses que participen en aquests acords en els districtes industrial a Tailàndia, sha operacionalitzat integrant la Teoria de Costos de Transacció (TCT), la Teoria dels Drets de Propietat (PRT) i la Teoria del Valor Transaccional (TVT). Les proposicions que shan derivat daquesta integració shan contrastat mitjançant la informació aportada per 503 empreses daquests districtes industrials aplicant unes regressions logístiques. Els resultats han donat suport al model plantejat i han permès contrastar pràcticament totes les hipòtesis formulades en el sentit esperat. Així, les aliances estratègiques que adopten una estructura que suposa la propietat compartida són més probables de ser més efectives com a estructura de govern dun acord quan la col·laboració és altament complexa en termes dincertesa, mentre que les estructures que suposen propietat separada són preferides quan els nivells de confiança entre els socis són alts. Els resultats també mostren com les estructures que impliquen propietat separada són més probables de ser escollides com a formes de govern duna relació quan lalta probabilitat dobservar un comportament oportunista es compensa pels beneficis futurs esperats de la relació. A més, els resultats de lanàlisi de variança realitzat suporten amb fermesa que la satisfacció de les empreses amb laliança és independent de lestructura escollida per governar-la si aquesta estructura sha seleccionat considerant aspectes de la Teoria dels Costos de Transacció, de la Teoria dels Drets de Propietat i de la Teoria del Valor Transaccional. Per tant, els resultats de lestudi suggereixen la necessitat de considerar un marc integrador, constituït per les teories abans esmentades, per estudiar la relació entre conducta dels socis duna aliança, lestructura que aquesta adopta i la satisfacció de les empreses participant en lacord.
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Rialp, Josep

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:410 departament d economia de l empresa

ISBN:

Date of Publication:12/18/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.