Details

IT potentialen hos haptik: Känsel ger tillgänglighet för människor med funktionshinder

by Sjöström, Calle

Abstract (Summary)
Idag är datorer viktiga verktyg för blinda personer men används mest som text maskiner. Den omfattande användningen av Internet som informationskanal har lett till en smärre revolution för synskadade personer genom att ge dem tillgång till information som
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Lunds universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:TECHNOLOGY; Synskador och blindhet; Haptiska gränssnitt – Virtual Reality

ISBN:

Date of Publication:01/01/1999

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.