Details

ICEHOTEL möter Astronomiåret i snön : Att kommunicera med hjälp av 3D-skisser i en designprocess på distans

by Nordin, Elin

Abstract (Summary)

Att föra en bra kommunikation vid designprocesser är nyckeln till ett lyckat designresultat. Vid designsituationer där designer och projektledare inte befinner sig på samma ort, utan istället cirka 60 mil ifrån varandra, så går det att påstå att kommunikationen är avgörande för utgången av projektet. I denna designprocess befinner jag, som designer, mig i Umeå medan min uppdragsgivare och projektledare är lokaliserade i Jukkasjärvi utanför Kiruna. Mitt uppdrag som designer är att i 3D skapa skisser för hur interiören ska se ut i ICEHOTELS kommande samarbete med Astronomiåret 2009. Den fråga som jag har valt att bearbeta är således hur designarbete på distans kan underlättas.Ett tält kommer att sättas upp under vintern 2008/2009 på älven nedanför ICEHOTEL i Jukkasjärvi. Temat för interiören i tältet kommer att gå i samma tema som på hotellet, nämligen i snö och is. I tältet ska det finnas möjlighet att åka skridskor samtidigt som ett norrsken projiceras i taket. Med hjälp av verktyget Google-Sky och i samarbete med Astronomiåret 2009 så ska det finnas tillfälle att få lära sig mer om rymden och dess betydelse för oss människor.Som ett första steg i denna designprocess besökte jag ICEHOTEL för att diskutera projektet med ansvariga på hotellet och för att skapa en egen uppfattning om hotellet samt att få en känsla för miljön där. Vi bestämde att vi i designprocessen skulle kommunicera på så vis att jag som designer får modellera interiören i 3D för att sedan skicka dessa skisser till Petra, som är projektansvarig på ICEHOTEL, för att sedan ge mig feedback. Det huvudsakliga syfte jag har med detta arbete är att i samband med denna designprocess få visa att 3D-skisser hjälper designers vid arbete på distans. Genom en kontinuerlig e-postkommunikation med skisser i 3D så kom vi tillslut fram till ett färdigt resultat som både jag och uppdragsgivaren är mycket nöjda med. Den metod som jag har valt att använda är i huvudsak en kvalitativ metod som innebär att jag under designprocessen kommer att observera arbetet mellan mig som designer och Petra på ICEHOTEL. Jag undersöker detta samarbete i termer av tre tillvägagångssätt, nämligen ett besök på ICEHOTEL för att medverka på ett möte, design av 3D-skisser samt kommunikation via e-post. Fördelar med e-post i detta projekt är att det går snabbt, är lättåtkomligt och att det är billigt. Det har varit klara direktiv, vilket har gett ett bra flöde i designprocessen. Att kommunicera med e-post och 3D-skisser har definitivt gjort att vi har kommit varandra närmre under designprocessen. 3D-skisserna hjälper mig som designer genom att det är lätt för projektledaren att följa med i designprocessen och ge kommentarer. Nackdelarna har inte varit många, men det har uppstått vissa missförstånd under arbetets gång på grund av både tekniska aspekter samt otydlighet från båda sidor. Resultatet är dock att enligt min undersökning kan designarbete på distans underlättas. Detta genom att kontinuerligt skicka 3D-skisser på designen via e-post för att på så vis utveckla designen tillsammans med resten av designteamet till en slutprodukt.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Umeå universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:3d skisser icehotel design kommunikation informatics informatik

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.