Details

Huspriser och konsumtion : En litteraturstudie om orsaker och samband

by Tidemar, Kristofer

Abstract (Summary)
I denna uppsats undersöks huruvida förändrade huspriser påverkar hushållens konsumtionsnivå. Speciellt fokus ligger på de transmissionsmekanismer som finns mellan tillgångspriser på bostadsmarknaden och konsumtionsnivån. En rad studier presenteras och sammanfattas för att ge en överblick av det aktuella forskningsläget. Slutsatser är att sambandet mellan konsumtion och stigande huspriser påverkas av en mängd bestämningsfaktorer och att empirisk forskning har visat att det finns ett signifikant positivt samband mellan stigande huspriser och konsumtionsnivån. Nyckelord: Huspriser, konsumtion, förmögenhet, sparande, bostadsfinansiering, belåning This paper examines the relationship between house prices and aggregate consumption. The main area of interest is the transmission mechanisms that exist between the level of house prices and consumption. Several studies are presented and summarized to give an overview of the current empirical research findings. The main findings are that the relationship between house prices and consumption is affected by several factors and that empirical research has showed that the relationship is significantly positive.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:06/20/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.