Details

Hur vill användare betala för nyheter på www? : en fallstudie på Bohuslaningen.se

by Johansson, Niclas; Siggesson, Johan; Tuleby, Tobias

Abstract (Summary)
Most people are used to the fact that information on the Internet is free. But this is about to change. In the early days of the Internet most things were for free, and many things still are. Profitability was by no means on top of the priority list. Many web sites and companies have paid dearly for this. Consumers will have to pay for services offered to them, and we are seeing more and more sites charging for their services. Several different companies are offering technical solutions, and we have discovered a wide variety of billing systems. This paper investigates consumers´ opinions, on how they want to pay. Boshuläningen was one of the first Swedish newspapers to charge for local news on their web site. They use a form of micropayments and charge a fee of 0,50 SEK per article. We used a web-based survey, which in cooperation with Bohuslaningen.se was published on the Internet. The results showed that more than half of the respondents preferred a time based billing system (”flatrate”), but many also wanted to pay per article. Both options should therefore be considered interesting in the future. 2 Sammanfattning Många har vant sig vid att mycket på Internet är gratis, men detta är på väg att vända. En mycket stark trend är att man helt enkelt måste börja ta betalt för information som distribueras på Internet. Användarna kommer alltså i allt större utsträckning att få betala för att läsa nyheter på nätet. I och med att konsumenterna inte betalar för något fysiskt, har buden blivit många kring hur själva betalningen skall gå till. Det finns en uppsjö av företag som utvecklar betalningssytem och vill försöka tjäna pengar på dessa. Men hur vill användarna betala? Det är frågan vi har ställt oss. I vår explorativa undersökning försökte vi med hjälp av självselektion till en enkät kartlägga hur önskemålen är kring betalning för nyheter på nätet. Vi har fört ett samarbete med lokaltidningen Bohusläningen i Uddevalla. Bohusläningen var en av de första tidningarna i Sverige som började ta betalt för sina lokalnyheter på sin webbplats. Från Bohusläningens nätupplaga har vi länkat till en webbaserad enkät, som vi utvecklat själva. I enkäten har vi ställt frågor om hur man skulle vilja betala för lokalnyheter. Det vi har kommit fram till är att de flesta skulle föredra ett annat betalningssystem än det som Bohusläningen använder idag, men det finns fortfarande många som vill ha det som det är nu. Det system man använder baseras på att användaren debiteras hos ett annat företag som heter Pay & Read, för varje läst lokalartikel. Detta skulle man kunna säga är en form av mikrobetalning. Vi kom fram till att drygt hälften av respondenterna föredrog ett mer abonnemangsliknande betalningssätt. Att man alltså tecknar upp sig för en bestämd tidsperiod och får obegränsad tillgång till nätupplagen under denna tid. 3 Innehållsförteckning 1. INLEDNING................................................................................................................................................................. 4 2. PROBLEMFORMULERING........................................................................................................................................ 2 3. SYFTE & AVGRÄNSNING.......................................................................................................................................... 2 4. METOD........................................................................................................................................................................ 3 4.1.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Arizona State University West

School Location:USA - Arizona

Source Type:Master's Thesis

Keywords:dagstidningar internet tidningsläsning bohusläningen spacecoin betalning digital informationsproduktion

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.