Details

Hur skapar jag en prototyp av ett sökverktyg för rekrytering inom dataspelsbranschen : Reflektioner bakom arbetsprocessen kring IGDI -Recruiter

by Stensson, Dag

Abstract (Summary)
Uppsatsen är en beskrivning av en iterativ prototyputvecklingsprocess baserad på en scenariodriven designmetod. Processen ska avslöja den eftersökta funktionaliteten och behovet av ett rekryteringsverktyg för arbetande inom spelutvecklingsindustrin. Texten presenterar först mål och problembeskrivning för arbetet, därefter en bakgrund om rekrytering och en metodbeskrivning som baseras på scenariodesign. Arbetsprocessen genomförs där rekrytringsprototypen tar form och utvärderas av spelproducenter, samt en analys av arbetet där resultaten presenteras och en avslutande diskussion. Uppsatsen och verket resulterade i ett head-hunting-verktyg för rekryterare. Nyckelord: Scenariodriven design, Funktionalitet, Rekrytering
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:06/20/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.