Details

Hur fungerar demokratin i skolan?

by Gustafsson, Catarina

Abstract (Summary)
Sammanfattning I det här arbetet har jag försökt att få en uppfattning om hur vi ska arbeta med demokrati i skolan. Jag har genom en litteraturstudie tagit reda på vad det står om demokrati i skolans styrdokument.Jag har också gjort en empirisk undersökning , där jag har undersökt hur elever, lärare och föräldrar ställer sig till eget ansvar och elevinflytande. Resultatet visar att elever idag har ganska litet inflytande över sin undervisning när det gäller arbetssätt och undervisningens innehåll. Lärarenkäten visade på att det ansvar eleven får ta i skolan, är i stort sett att kunna vara tyst i klassrummet och att kunna se till att material finns på rätt ställe vid rätt tillfälle. Föräldraenkäten visade att de flesta föräldrar ställde sig positiva till att deras barn arbetade med eget ansvar i skolan. Nyckelord Keyword Demokrati, ansvar, elevinflytande, läroplan, klassråd och elevråd 9 INNEHÅLL
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:demokrati ansvar elevinflytande läroplan klassråd och elevråd

ISBN:

Date of Publication:01/01/1999

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.