Details

Hur fördelar en lärare sin arbetstid? En tidstudie av en lärares vardagliga arbete

by Sundström, Helena

Abstract (Summary)
Syftet med det här arbetet har varit att ur ett tidsperspektiv göra en studie av en lärares vardagliga arbete. Detta kommer jag att göra genom att följa en lärares vardag med hjälp av ett fickminne och en avslutande intervju. Arbetet inleds med en litteraturgenomgång där lärarnas arbetsuppgifter, tidsuppfattning, skyldigheter och krav tas upp. Därefter redovisas den dagboken som en lärare vid en grundskola i Linköping fört och en efterföljande intervju av samma lärare. Arbetet avslutas med en diskussion där de frågeställningar jag utgått ifrån utgör grunden till jämförelsen mellan litteraturgenomgången och resultatet av studien. • Vilka arbetsuppgifter har en lärare i skolan? • Hur fördelas en lärares tid mellan de olika arbetsuppgifterna? • Hur uppfattar läraren tidfördelningen i sitt arbete? • Vilka krav har en lärare på sig utifrån samhället och inifrån skola Nyckelord Keyword Tidsuppfattning, skyldigheter och krav på lärare, tidsfördelning INNEHÅLL INNEHÅLL ................................................................................................................................1
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:tidsuppfattning skyldigheter och krav på lärare tidsfördelning

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.