Details

Hur påverkar den ekonomiska tillväxten avkastningen på aktier?

by Johansson, Linda

Abstract (Summary)
Investeringar i utlandet blir allt vanligare och många svenska fondförvaltare erbjuder sina kunder olika utländska fonder. Vid internationella investeringar tittar man ofta på den ekonomiska tillväxten i de olika länderna. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur stor påverkan den ekonomiska tillväxten har på aktieavkastningen. På grund av saknade observationer i data ger den empiriska undersökningen inga klara resultat, när jag korrigerar för detta får jag ett negativ samband men får då med ett litet stickprov. De tidigare studierna visar även på ett negativt samband. En positiv ekonomisk tillväxt är viktig när man ska investera i utlandet, men en hög tillväxt i jämförelse med andra länder behöver inte betyda en högre avkastning.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:06/22/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.