Details

Hur arbetar företag med att minska antalet sjukskrivningar? : en studie av tre verksamheter

by Andersson, Cathrine; Allvin, Petra

Abstract (Summary)
Titel: Kursnivå: Universitet: Författare: Handledare: Nyckelord: Hur arbetar företag med att minska antalet sjukskrivningar? – en studie av tre verksamheter C-uppsats i företagsekonomi Högskolan i Gävle Institutionen för ekonomi 801 76 Gävle
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:06/18/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.