Details

Hiphop kontra jazz : En jämförande studie i framställningen av ”den

by Ristenstrand, Anders; Fryksborn, Anders

Abstract (Summary)
Genom postkolonial teoribildning har vi valt att göra en diskursanalys av hiphop i svensk media. Syftet är att urskilja om och hur media placerar in hiphop i schablonen ”de Andra”. Samtidigt gör vi en jämförelse med hur jazzen en gång framställdes, för att sätta det i enhistorisk kontext. Det empiriska materialet består av artiklar ur ett svenskt hiphopmagasin samt två hiphopvideor. Undersökningens resultat visar att det är en stereotyp bild av ”den Andre” som framställs. I jämförelsen med jazz framkommer dock att de rasistiska fördomarnai hiphop är mer subtila än de explicita uttalanden som en gång gjordes när man skrev och talade om jazz.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:06/02/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.