Details

Het belang van de mediaberichtgeving voor het uitbouwen van een muzikale loopbaan. Case: dEUS

by Bruyneel, jonas André Jean, MA

Abstract (Summary)
We onderzochten het belang van de mediaberichtgeving op de vorming van een muzikale loopbaan. Dit onderzoek kaderden we in vier theoretische concepten: symbolic boundary work, mediadiscours, relational critical discourse space en betekeniscreatie en legitimatie. Die theoretische concepten hielpen ons vooruit om een empirisch onderzoek aan te vatten op de case dEUS. We formuleerden vijf clusters met deelvragen om de centrale vraag te beantwoorden. Die clusters hadden respectievelijk betrekking op consensus, zichtbaarheid, status, klankbord en legitimatie. We ontdekten dat de mediaberichtgeving over een muziekgroep naar een consensus toewerkt en op die manier legitimerend werkt. Ook beschrijven we hoe de berichtgeving evolueert van nichegericht in de bijlage tot meer algemeen op de cultuurpagina’s. We illustreren vervolgens hoe de voorbeschouwingen naar een nieuwe cd gelden als symbolic boundary work dat een verwachtingspatroon schept bij de lezer. De berichtgeving over de bekroning van dat muzikale werk is vervolgens een legitimerende factor in de tweede graad, omdat de nieuwsberichten hierover voorpagina blijken te halen en zo een tweede doelpubliek bereiken. Ten slotte stellen we een relational critical discourse space op waarin we visueel de evolutie van de muzikale loopbaan voorstellen aan de hand van de berichtgeving en de professionele en publieke erkenning.
Full Text Links

Main Document: View

Bibliographical Information:

Advisor:Prof. Dr. Annelore Deprez

School:Universiteit Gent

School Location:Belgium

Source Type:Master's Thesis

Keywords:Journalistiek, relational critical discourse space, betekeniscreatie, legitimatie, symbolic boundary work, mediadiscours

ISBN:

Date of Publication:08/04/2013

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.