Details

Har illegal fildelning orsakat minskad skivförsäljning i Sverige? : En empirisk studie

by Adermon, Adrian

Abstract (Summary)
I denna uppsats genomförs en empirisk analys av den svenska skivmarknaden och den nedgång i skivförsäljningen som skett under senare år. Fokus ligger på att undersöka om nedgången orsakats av illegal fildelning, eller om andra faktorer kan ligga bakom. Analysen sker genom en genomgång av relevanta aggregerade data för skivförsäljning, videoförsäljning, internetanvändande m.m. En enkel ekonometrisk analys görs också, och sammantaget visar resultaten att den växande konkurrensen från DVD-film troligen är en viktig orsak till den minskade skivförsäljningen. Inga tydliga bevis för att fildelningen haft en signifikant påverkan hittas. Brist på detaljdata gör dock att alla slutsatser måste tolkas försiktigt. Nyckelord: Fildelning, skivindustrin, musikbranchen, piratkopiering, informationsvaror, intellektuell egendom, internet. Innehållsförteckning 1 Inledning.................................................................................................................................
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:02/21/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.