Details

Gymnasieungdomars kunskap samt uppfattning om Chlamydia trachomatis Upper secondary school youths knowledge and understanding about Chlamydia trachomatis

by Matic, Nina; Matsson, Kristina

Abstract (Summary)

Ungdomar genomgår en mognadsprocess innehållande ett flertal viktiga faktorer i dagens samhälle. Utvecklingen består av att bli självständig, forma personligheten, hantera känslor samt hantera sexualitet. I detta ingår att skydda sig mot den sexuellt överförbara infektionen Chlamydia trachomatis (CT). Syftet med studien var att beskriva gymnasieungdomars uppfattning om infektionen. Hur är kunskapen i ämnet? På vilket sätt tror de att ungdomar skyddar sig? Hur ser de på kärlek och sexualitet? Författarna har valt en kvalitativ ansats med fokusgrupps intervjuer och analyserat resultatet enligt innehållsanalys. Fyra intervjuer har utförts där två flickgrupper respektive två pojkgrupper medverkat. Fyra teman förekommer i resultatet; Uppfattning och kunskap kring att drabbas av CT, uppfattning om sex och kärlek, attityder till skydd samt sexualundervisning. Resultatet visar likheter och skillnader hos flickor och pojkar i författarnas intervjuer. Kunskap om CT varierar, men att konsekvensen av en obehandlad CT kan leda till infertilitet hade samtliga ungdomar kunskap om. Även psykologiska aspekter framkommer. Resultatet speglar skillnader gällande sex och kärlek. Det första samlaget är en ”milstolpe” enligt pojkarna medan flickor anser att det hör ihop. Skydd förknippas med ”lathet” och skydd mot oönskad graviditet, inte skydd mot CT.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:adolescents chlamydia trachomatis knowledge understanding ungdomar kunskap uppfattning

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.