Details

Grenna Museum : Utveckling av administrerbar webbutik med ASP.NET

by Lundebro, John

Abstract (Summary)
Abstract This thesis presents the development of a complete website for Grenna Museum, which includes the construction and administration of a web shop. The technical implementation is based on a ready-made design provided by the company Cargando. Based on this design the foundation of the website was constructed from scratch using technologies such as XHTML and CSS. Dynamic content – both textual and imagery – and functionality were added using ASP.NET and its accompanying programming language C#. A Microsoft Access database was used to store information about products as well as text content, both of which are editable in the administrative interface. The result shows that a powerful e-commerce application can be developed using the tools that the .NET framework provides. The website is ready to be deployed and the cooperative work between the author and the assigner has worked extremely well. 1 Sammanfattning Sammanfattning Detta arbete behandlar utvecklingen av en komplett webbsida för Grenna Museum innehållande en administrerbar webbutik. Implementationen är baserad på designoriginal från företaget Cargando. Baserat på denna design skapades grunden till webbsidan med hjälp av tekniker såsom XHTML och CSS. Därefter lades dynamiskt innehåll i text- såväl som bildformat till med hjälp av ASP.NET och språket C#. En databas skapades för att lagra textinnehåll såväl som produktinformation, båda vilka är möjliga att redigera i webbsidans administrationsgränssnitt. Resultatet av arbetet är en fullt fungerande webbapplikation med avancerade möjligheter till produktadministration. Arbetet har visat att verktygen som .NET-ramverket erbjuder varit lämpliga att nyttja för applikationer av denna typ. Webbsidan är redo att lanseras och samarbetet mellan författaren och uppdragsgivaren har fungerat mycket väl. Nyckelord
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:08/10/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.