Details

Grammatiken i läroboken : - En studie över fem gymnasieläromedels överensstämmelse med svensk forsknings rekommendationer för grammatikundervisning. Grammar in Textbooks : - A study of the correspondence between five secondary school textbooks and the recommendations stemming from research in Swedish linguistics.

by Svensson, Ann-Katrin; Larsson, Camilla

Abstract (Summary)

Denna uppsats syftar till att undersöka vad svensk forskning de senaste 20 åren har för rekommendationer för en god grammatikundervisning, samt att undersöka läromedel för gymnasiekurserna i svenska. Utifrån de rekommendationer som utläses i forskningen har uppsatsförfattarna gjort en läromedelsanalys där de undersökt huruvida läromedelsförfattarna följer rekommendationerna i grammatikavsnitten. Uppsatsförfattarna har också undersökt om det råder en skillnad mellan läromedel som riktar sig till praktiska och teoretiska program på gymnasiet, för att se om den ena programinriktning följer rekommendationerna mer än den andra. Resultatet visar att de fem undersökta läromedlen inte följer forskningens rekommendationer i större utsträckning. Läromedlen som riktar sig till praktiska program har större likheter sinsemellan än vad läromedlen för teoretiska program har. Ett läromedel, för teoretiska program, utmärkte sig genom att ha större samstämmighet med forskningen än de övriga.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Mälardalens högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:grammatik språkriktighet läromedel undervisning språkforskning gymnasiet swedish language svenska språket

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.