Details

Graffiti : Varför riskera fängelse för ett brott som inte lönar sig?

by Thors, Andreas

Abstract (Summary)
Straffskalan för klotter skärps hela tiden. Ändå är det många som håller på. Det måste vara något annat än spänningen och viljan att synas som driver klottrarna.Den här artikelserien fokuserar kring problematiken och de rättsliga, konstnärliga och personliga aspekterna av klotter, samt personerna bakom – både polis ochklottrare.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:06/12/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.