Details

Global Education in the studies of Interior Architecture at Sint-Lucas, Higher Institute for Science and Art, Belgium

by Hennekam, Ashley, MA

Abstract (Summary)
Dit onderzoek is geïnspireerd door de gedachte dat mondiale vorming in het hoger onderwijs meer doelgroepgericht moet zijn, waarbij de specificiteit van de opleiding een grote rol speelt in de bepaling van en het denken over die mondiale vorming. We wilden nagaan op welke wijze mondiale vorming is afgestemd op de specificiteit van een welbepaalde opleiding en namen hiervoor de opleiding Interieurarchitectuur van het Sint- Lucas Architectuurinstituut in Gent/Brussel onder de loep. We gebruikten hiervoor een aantal kenmerken van mondiale vorming die we dankzij drie verschillende invalshoeken konden waarnemen: (1) vanuit de (dominante) invalshoek met een welomschreven cognitief en waardegebonden doel, (2) vanuit een methodologische invalshoek, en (3) vanuit een eerder filosofisch en kritisch-pedagogisch standpunt. We bestudeerden voor dit onderzoek de doelstellingen en het programma van de opleiding, haar omkaderende onderwijsvisie en het onderzoeksparadigma “Research by Designing” eigen aan de ontwerpwetenschappen binnen Sint-Lucas. De documentenanalyse en diepte-interviews toonden aan dat er binnen de opleiding niet expliciet wordt gewerkt aan een “noord-zuidperspectief” en aan actief wereldburgerschap, maar wel aan de ontwikkeling van een systeemdenken, een transdisciplinaire houding, een integratieve benadering van het studiedomein en aan een grenshouding of experimentele houding. Hierbij is aandacht voor en de ervaring van de architectonische ruimte een basishouding. Intercultureel leren komt eerder ad hoc voor, terwijl duurzame ontwikkeling structureel aan bod komt. Onze aanbevelingen richten zich naar de structurele versterking van de reeds bestaande aandacht voor internationale docentenmobiliteit en een groter bewustzijn bij de docenten over de mondiale leeromgeving, intercultureel leren en duurzame ontwikkeling.
Full Text Links

Main Document: View

Bibliographical Information:

Advisor:Prof.dr. Koen Lombaert

School:Vrije Universiteit Brussel

School Location:Belgium

Source Type:Master's Thesis

Keywords:Global education, development education, higher education, interior architecture, sustainable development education

ISBN:

Date of Publication:08/03/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.