Details

Geografiska informationssystem i Borlänge kommun : - En jämförelse av användandet mellan förvaltningar

by Kälviäinen, Robert

Abstract (Summary)

Den här uppsatsen behandlar och jämför användandet av geografiska informationssystem (GIS) i några utvalda förvaltningar i Borlänge kommun. Anledningen till detta ämnesval är att uppsatsförfattaren och Stadsbyggnadskontoret i Borlänge kommun delar samma uppfattning om intresset för att undersöka vilka skillnader det råder inom de utvalda förvaltningarna. Studien som gjorts är en pilotstudie då det inte gjorts någon liknande studie tidigare i kommunen. Grunden för undersökningen har baserats av en enkätundersökning, med kompletterande intervjuer samt en stor samling litteratur. Det den här undersökningen syftar till att visa är att utvecklingen av ny teknik, däribland GIS, har medfört att allt fler organisationer formas om av införandet av den nya tekniken. Den nya tekniken sätter en del krav på att lära sig att hantera de nya verktygen och hur dessa ser ut, samt vilka problem som kan komma att uppstå tas även upp i uppsatsen. Tillämpningsområdena för användandet av GIS är många och därmed har spridningen av tidigare kartografiskt material ökat och börjat användas inom ett flertal olika sektorer. Syftet med den här uppsatsen är att ge svar på de frågor som berör användandet av GIS i Borlänge kommun samt att även peka på vad dessa skillnader kan bero på.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:geografiska informationssytem gis borlänge användbarhet jämförelse kommunal verksamhet förvaltningar social sciences samhällsvetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.