Details

Geodetisk orientering vid höjdskillnader i trånga utrymmen

by Larsson, Martin; Lundin, Carl

Abstract (Summary)

Att mäta i trånga utrymmen medför ofta svårigheter av olika slag, bland annat är det är svårt att få långa siktlängder vilket ger en dålig etablering och orientering. Vårat uppdrag har varit att testa olika sätt att mäta på i trånga utrymmen som dessutom har en stor höjdskillnad.

 

Vi har testat en vanlig roterande bygglaser för att se hur man kan överföra en ”riktning” mellan olika nivåer. Exempelvis om man mäter på en nivå och man sedan i ett schakt ska förflytta sig 20 meter till en annan nivå och fortsätta i samma nät.

 

Vi har även testat att mäta med traditionell teknik, det vill säga med totalstation och måttband där vi har mätt och skrivit ner vinklar. Vi har då använt oss av vajrar som har hängt i ett högt ”schakt”. Vi har även använt oss av mätmärken så vi kan jämföra olika mätningar och resultat.  Mätningarna har skett mot vajrar och mätmärken på olika höjdnivåer i olika lokala nät. Sedan har vi transformerat det två olika näten till ett gemensamt via vajrarna.

 

Vi har också testat en laserskanner som tillhör den nya generationens mätteknik. Vi har använt oss av laserskannern i samma ”schakt” som vi mätte med totalstationen. Istället för vajrarna använde vi oss av så kallade ”sfärer” till laserskanningen. Dessa skannas in från olika lokala uppställningar för att sedan i ett datorprogram sättas i samman till ett sammanhållet system. Samma mätmärken som användes med totalstationerna användes till laserskanningen där de istället skannades in.

 

Resultaten var bra, men med tanke på att laserskannern har en noggrannhet på +- 3 mm så var det svårt tyda något från jämförelsen mellan de olika mätmetoderna. Bygglasern är att rekommendera då liten tidsåtgång prioriteras före höga krav på noggrannhet.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:geodetisk mätning technology teknikvetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.