Details

Functional Genetics of Suberin: The Role of CYP86A33 and StKCS6 in potato tuber periderm

by Serra i Figueras, Olga

Abstract (Summary)
La caracterització funcional de dos gens en la peridermis, la ? hidroxilasa dàcids grassos CYP86A33 -candidata per la funcionalització del carboni ?-terminal dels monòmers alifàtics de la suberina- i la ketoacyl-CoA sintasa StKCS6 -candidata per elongar àcids grassos o derivats llargs de suberina i ceres- es realitza per silenciament per RNA dinterferència en patata. La deficiència de CYP86A33 comporta una gran reducció dels monòmers principals de la suberina, làcid gras ?-hidroxilat i l?,?-diàcid C18:1, juntament amb una reducció total de la quantitat de suberina del 60%. Aquesta deficiència altera lestructura lamellar típica de la suberina, així com també la funció barrera de la peridermis. La deficiència en StKCS6 comporta que els monòmers de la suberina de 28 carbonis o més llargs es redueixin i que els de 26 carbonis o més curts sincrementin. Aquesta deficiència suggereix que la llargada dels compostos alifàtics pot contribuir a les propietats impermeabilitzants de la peridermis.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Molinas de Ferrer, Marisa; Figueras i Vall·llosera, Mercè

School:Universitat de Girona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:b biologia

ISBN:

Date of Publication:12/12/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.