Details

From Victim Diaspora to Transborder Citizenship? : Diaspora formation and transnational relations among Kurds in France and Sweden

by Khayati, Khalid

Abstract (Summary)
Denna avhandling är en komparativ undersökning av pågående förändringsprocesser bland kurder i Marseillesregionen i Frankrike ochStockholmsregionen i Sverige. I fokus står skiftet från en endimensionell och offerrelaterad kurdisk diasporisk identitet mot en mer sammansatt och aktiv. Studien går bortom entydiga erfarenheter av smärta, trauma och offerkänsla i syfte att lyfta fram en rad andra diasporiska situationer och företeelser såsom institutionella och transnationella formationer, assabiyya nätverk, ”on air” och ”online” verksamheter, kulturella och litterära aktiviteter osv., som samtliga är centrala element när det gäller att upprätthålla ett gränsöverskridande medborgarskap bland diasporiska kurder i de bägge länderna. Studien vidhåller dessutom att kurder i både Sverige och Frankrike på olika sätt är utsatta för diskriminering och socialt utanförskap.Avhandlingen visar hur kurder i Frankrike och Sverige utvecklar olika diasporiska diskurser och handlingsmönster. Beroende på en relativt likartad social bakgrund och på den exkluderande politiska miljö som finns i Frankrike så upprätthåller kurderna i Marseillesområdet en påtagligt offerrelaterad diasporisk diskurs. Samtidigt är framväxten av ett gränsöverskridande medborgarskap här starkt begränsad. Eftersom kurderna i Sverige är dels jämförelsevis socialt och politiskt diversifierade och dels vistas i en mer gynnsam politisk miljö upprätthåller de inte bara en mer flexibel diasporisk diskurs än kurder i Marseillesområdet. De har också utvecklat ett mer långtgående gränsöverskridande medborgarskap.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:SOCIAL SCIENCES; Social sciences; Political science; Diaspora; Kurds; France; suburbs (banlieues); integration; Sweden; immigration; transborder citizenship; assabiyya; transnationalism; social exclusion; discrimination; segregation; ethnography; cyberspace; long-distance nationalism; Diaspora; kurder; Frankrike; förorter (banlieues); integration; Sverige; immigration; gränsöverskridande medborgarskap; assabiyya; transnationalism; social exkludering; diskriminering; segregation; etnografi; cyberspace; långdistans nationalism

ISBN:978-91-7393-884-6

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.