Details

Fotbollsguden, skyttekungen och busen : Om framställningen av maskulinitet och status i sportmedia

by Dalberg, Ida

Abstract (Summary)
Syftet med min uppsats är att titta på hur maskulinitet och status framställs i sportmedia. Att sportvärlden är dominerad av män är en allmänt vedertagen uppfattning. Det är också en av anledningarna till att jag valt att titta på hur manlighet och maskulinitet framställ i just sport och idrottssammanhang. Massmedia, så som, tidningar, tv, radio och Internet, har inflytande på hur vi som individer i det postmoderna samhället uppfattar och skapar vår verklighet. Media påverkar oss mer än vi tror och bidrar därför till våra föreställningar och våra bilder av idrott. I detta fall har jag valt att använda mig av Aftonbladets och DNs sportbilagor. Sportmedia kan sägas bidra till våra föreställningar om vad det är att vara en ”riktigt man”. Professionella idrottsmän har ofta en hög statusposition i samhället både utifrån sina ekonomiska förutsättningar, samt att de kan sägas ha en livsstil som även bidrar till hög status. I detta fall blir livsstilen, en del av statuspositionen. Det handlar det inte enbart om vad de presterar i sin idrott utan mycket annat såsom, att de upphöjs till varumärken (genom reklam eller sponsring) eller, genom att de får medial uppmärksamhet och markandsföring. Vi ska beundra deras livsstil och vi ska förknippa dem med lycka och ungdomlighet. Idrottsmän är också upphöjda som symboler eller ikoner för sitt land eller lag. Nyckelord
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:08/25/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.