Details

Fostran i skolan Några lärares syn på fostran samt några metoder att fostra.

by Sundström, Carina

Abstract (Summary)
Studiens syfte är att försöka få en bild av hur några lärare ser på skolans ansvar för fostran, vilka värderingar de vill föra vidare till sina elever och om de har någon planerad undervisning med syfte att fostra, samt att undersöka vilka färdiga metoder för att fostra det finns. Studien består av en grupp intervjuer vilka har analyserats och jämförts med amerikansk forskning om moralisk påverkan i skolan, samt en redovisning av några praktiska metoder att fostra. Nyckelord Keyword Fostransansvar, Moralutveckling, Moralisk påverkan 4 INNEHÅLL 1. INLEDNING………………………..……………………………………….. 3 2. SYFTE OCH
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:fostransansvar moralutveckling moralisk påverkan

ISBN:

Date of Publication:01/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.