Details

Flyttning eller pendling? : På vilket sätt kan förbättrade kommunikationer antas påverka pendlingen i Västeråsregionen

by Shabani, Lule

Abstract (Summary)
Glesbygdsregioner som för sin sysselsättning är beroende av en enda industri eller den offentliga sektorn står inför tuffa utmaningar. I Sverige har regionförstorning setts som en möjlighet att förbättra situationen för perifera regioner med svag ekonomisk utveckling. Regionförstorning definieras som den process där tidigare separata lokala arbetsmarknader knyts ihop till en ny och större region genom ökad pendling. I denna studie har jag studerat i vilken grad investeringar i vägar etc. i Västeråsregionen kan väntas påverka pendling och valet av färdmedel. Västeråsregionen är intressant för att den förutom det expansiva Västerås omfattar gamla bruksorter med svagt näringsliv. Min analys tyder på att en förbättring av kommunikationsmöjligheterna mellan Västerås och Fagersta respektive Västerås och Hällefors kommer leda till att regionen blir mer integrerad, eller med andra ord att Västerås lokala arbetsmarknad har vidgats. Detta förbättrar både företagens arbetskraftsrekrytering och de arbetssökandes möjligheter att finna arbete.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/09/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.