Details

Flow-level QoS guarantees in IEEE 802.11e EDCA-based WLANs

by Bellalta Jiménez, Boris

Abstract (Summary)
Resum Les xarxes WLANs possibiliten un accés de banda ampla a Internet des dun terminal mòbil, essent una possible solució alternativa a les xarxes cel·lulars. Tanmateix, aquest tipus de tecnologia presenta certes limitacions, com és la difícil coexistència entre fluxos de tràfic rígids (VoIP) i fluxos de tràfic elàstic (TCP), degut al propi protocol daccés al medi. En aquesta tesi es proposa la utilització dun nou mecanisme de control dadmissió que utilitzant el nou estàndard de qualitat de servei en xarxes WLAN (EDCA). La utilització del mecanisme de control dadmissió millora notablement les prestacions que es poden obtenir de la xarxa, solucionant les diferents limitacions de la tecnologia. Per a lavaluació i optimització del mecanisme de control dadmissió sha desenvolupat un conjunt deines matemàtiques que permeten capturar tant la dinàmica del protocol daccés com el comportament dels diferents fluxos de tràfic multimèdia que s'han consideren (VoIP i tràfic elàstic, TCP).
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Oliver Riera, Miquel

School:Universitat Pompeu Fabra

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:tecnologia

ISBN:

Date of Publication:02/23/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.