Details

Fitoesterols i salut cardiovascular

by Escurriol Martínez, Verònica

Abstract (Summary)
RESUM: La dieta és un important determinant de la salut i la seva rellevància és evident degut al paper preventiu o causal que pot representar en el desenvolupament de determinades malalties. Els fitoesterols són components essencials duna dieta rica en vegetals com la dieta Mediterrània. La ingesta daquests compostos augmenta les seves concentracions en sèrum, reflex del consum duna dieta habitual saludable. Però les xifres incrementades de fitoesterols en sang també shan relacionat amb un augment del risc de patir malaltia cardiovascular en alguns estudis, tot i que la bibliografia és contradictòria. Els treballs de recerca de la present tesi estan orientats a ampliar el coneixement de la implicació dels fitoesterols de la dieta i el sèrum sobre el perfil lipídic, els factors de risc cardiovascular i la malaltia cardíaca coronària, així com a investigar els factors socials que influencien el consum duna dieta rica en fitoesterols. Els 4 treballs presentats són: 1. Serum sterol responses to increasing plant sterol intake from natural foods in the Mediterranean diet on es va avaluar lefecte hipocolesterolemiant dun augment de la ingesta de fitoesterols amb la dieta en un subgrup dindividus de lestudi de prevenció cardiovascular primària PREvención con DIeta MEDiterránea (PREDIMED), al cap dun any dintervenció dietètica. 2. Phytosterol plasma concentrations and coronary heart disease in the prospective Spanish EPIC cohort en el qual es va avaluar, en un estudi de caos i controls en la cohort espanyola de lestudi EPIC, lassociació entre les concentracions de fitoesterols del plasma i la incidència de malaltia cardíaca coronària després de 10 anys de seguiment. 3. Plasma phytosterols are inversely associated with the metabolic syndrome and its components on es va investigar les associacions entre els esterols nocolesterol plasmàtics i els components de la síndrome metabòlica, inclòs la pròpia síndrome, en una població de pacients dislipèmics i en subjectes sans de la població espanyola de lestudi EPIC. 4. Article 4: Plant sterol intake and education level in the Spanish EPIC cohort en el qual es va investigar lassociació entre el nivell assolit deducació, com a mesura de la posició socioeconòmica, el gènere i la ingesta de nutrients, mitjançant un anàlisi transversal de la cohort espanyola de lestudi EPIC. La conclusió global daquestes treballs va ser que els fitoesterols del sèrum són marcadors duna dieta saludable com la que es consumia preferentment a Espanya als anys 90 en les classes socials més populars. Aquests components es relacionen amb la reducció del colesterol observada després del consum daliments naturals rics en fitoesterols i sassocien inversament a les característiques del síndrome metabòlic. Els resultats dels estudis presentats en aquesta tesi suggereixen una reinterpretació del significat de les concentracions de fitoesterols circulants. En persones que segueixen una dieta mediterrània sense suplements de fitoesterols, els fitoesterols circulants son marcadors de l'abundància de productes vegetals en la dieta i sassocien a un perfil cardiometabòlic saludable i a un menor risc de desenvolupar malaltia cardíaca coronària, en lloc de ser biomarcadors d'un risc cardiovascular augmentat.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Coca Payeras, Antonio; Ros Rahola, Emili; Cofán Pujol, Montserrat

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:medicina

ISBN:

Date of Publication:06/22/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.