Details

Faktorer av betydelse för de svårigheter fäder upplever i samband med tidigt föräldraskap. : En longitudinell studie i Västernorrland.

by Bonér, Ann-Kathrine

Abstract (Summary)

Att bli förälder är en stor händelse i livet. Graviditeten är en tid där både fysiska

och psykiska förändringar påverkar livet för båda parter och också en tid att

förbereda sig inför föräldraskapet. Syftet var att belysa vilka faktorer som har

betydelse för de svårigheter som fäder upplever i samband tidigt föräldraskap. En

prospektiv longitudinell studie genomfördes vid samtliga kvinnokliniker i

Västernorrland. Deltagande var 827 partners till kvinnor som varit gravida och fött

barn under perioden juni 2007-juni 2008. Data samlades in med hjälp av tre

frågeformulär. Regressionsanalysen visade att oro för ekonomi var den främsta

anledningen till upplevelse av svårigheter med att vara förälder. Stödet från

barnmorskan och från närstående påverkade inte utfallet för upplevelse av

svårigheter under graviditeten, men stöd från partner efter förlossningen minskade

pappors oro. Högskoleutbildade pappor och förstagångspappor var de som var

mest oroade. Studien talar för att mer forskning behövs om pappors egna behov av

stöd i föräldraskapet.

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Mittuniversitetet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:faderskap professionellt stöd barnmorskans arbete public health science folkhälsovetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.