Details

Excentrisk korrektion vid centrala scotom

by Gustafsson, Jörgen

Abstract (Summary)
Det är sällan man får vara med om att nya grundforskningsresultat tillämpas i samma ögonblick som de kommer fram. Detta arbete är ett exempel på ett sådant undantag. Fram till nu har det funnits en övertygelse om att människans sidseende inte kan förb
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Lunds universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:TECHNOLOGY; Optik och seende; Synskador och blindhet

ISBN:91-631-1762-2

Date of Publication:01/01/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.