Details

Ett gammalt mossigt apotek? : Hur marknadsföringsarbetet förändras vid en omreglering

by Larsson, Marit; Ringqvist, Joacim

Abstract (Summary)

Den första juli i år ska Sveriges apoteksmarknad omregleras, efter ett 40-årigt monopol. I och med förändringen, från att verka på en monopolmarknad till en konkurrensutsatt, ska Apoteket gå från ett tydligt samhällsuppdrag till en marknad med flera konkurrenter, vilket medför en stor omställningsprocess för Apoteket AB. 

Då Apoteket står inför stora utmaningar måste de anpassa både sin verksamhet och marknadsandel till den nya apoteksmarknaden. Apotekets målsättning är att fortsätta vara marknadsledare, vilket kräver att de måste förändra sig för att i framtiden kunna axla rollen som marknadsledare. Det blir viktigt för Apoteket att strategiskt arbeta med sitt varumärke för att sedan kunna använda det som en värdeskapande konkurrensfördel och lyckas kommunicera denna fördel för att skapa en stark relation till konsumenterna på en omreglerad marknad.

Syftet med denna uppsats är att undersöka om ett företag som verkar på en monopolmarknad förändrar sin marknadsföring vid vetskapen om en framtida marknad med konkurrens och i sådana fall hur marknadsföringen förändras. En fallstudie om Apoteket AB undersöker syftet.

Studien visar att det uppstår förändringar i en organisations marknadsföring vid en omreglering av en monopolmarknad. En viktig slutsats är att det är viktigt att arbeta bort känslan av det trögföränderliga, statliga monopolet och positionera om företaget för att inte sammankopplas med monopolet. Det är viktigt att se över varumärket och skapa en varumärkesidentitet som kan särskilja organisationen från de kommande konkurrenterna.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:varumärkesidentitet kommunikation strategisk marknadsföring förändringsprocess business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.