Details

Etniskt diskriminerad i arbetslivet? : En fråga om trovärdighet

by Andersen, Anna

Abstract (Summary)
Denna uppsats behandlar ämnet etnisk diskriminering inom Arbetsdomstolen. Syftet är att undersöka vilka diskurser som sätter ramarna för hur trovärdighet byggs upp och raseras i AD. Jag analyserar sex domar under perioden 2003 till 2005 som rör etnisk diskriminering i arbetslivet utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv. Min slutdiskussion pekar mot att AD gör om en upplevd etnisk diskriminering till praktiska och individuella problem. Genom hänvisningar till allmänheten normaliseras det rådande synsättet i AD. De två olika diskurser som står mot varandra i AD har sina egna kunskapsordningar och den som arbetsgivarparterna, och i slutänden även AD, förespråkar vinner oftast terräng. Trovärdighet skapas och återskapas med hänvisningar till de egna diskursernas centrala tankestrukturer. Kompetensbristdiskursen som vinner mest trovärdighet i domstolen utgår från en kolonial kunskapsordning som har sina rötter i den koloniala eran. Nyckelord i uppsatsen är: Arbetsdomstolen, etnisk diskriminering, trovärdighet. INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:09/12/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.