Details

Estudis de recepció i consum cultural: Comunitats interpretatives i fans. El cas de Gran Hermano.

by Aranda Juarez, Daniel

Abstract (Summary)

RESUM

Aquesta investigació aplica les eines metodològiques dels Estudis Culturals per investigar el consum televisiu i la seva recepció. El propòsit de la recerca és investigar els contextos comunicatius i processos de resignificació de dos grups de receptors enfrontats pel significat/sentit (social i cultural) de la segona edició del programa televisiu Gran Hermano: duna banda els fans del programa que es reuneixen a internet i, de laltra, una associació despectadors.

Daquesta manera, lestudi que presento mostra les característiques i levolució que ha experimentat lestudi de la comunicació des de la recepció, principalment dins làmbit anglosaxó. Les aportacions de David Morley o Janice Radway, entre daltres, plantegen les possibilitats, la potencialitat i, conseqüentment, la necessitat de lestudi dels processos comunicatius des del consum que realitzen les majories.

A partir daquí, el consum i la resignificació que els dos grups investigats fan de la segona edició de Gran Hermano, exemplifica clarament com la clausura del significat dun text es negocia a partir dels sistemes de sentit i modes dexpressió elaborats per grups situats en sectors particulars de lestructura social. El significat dun text, així doncs, té a veure amb els codis introduïts, però també amb els codis amb els quals diferents sectors de laudiència conviuen. El que hi ha en joc és una lluita per la definició de lespai públic, una pugna sobre les polítiques de representació i sobre els règims de visibilitat, una disputa sobre la impossibilitat/possibilitat de legitimació social de la pròpia experiència cultural.

This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Fecé Gómez, Josep Lluís

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:fccb comunicació social

ISBN:

Date of Publication:06/29/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.