Details

Estudi dels mecanismes implicats en la regulació hormonal i cèl·lula específica del gen de la Kidney Androgen-Regulated Protein (KAP), en el ronyó del ratolí

by Soler Codina, Montserrat

Abstract (Summary)
Lexpressió de la Kidney Androgen-regulated Protein (KAP) està regulada específicament y diferencialment per andrògens i hormona tiroïdal (T3) en el túbul proximal renal. Hem analitzat la transactivació del promotor del gen del KAP en cèl.lules PCT (pars convoluta) i PR (recta) derivades de ratolins transgènics L-PK/Tag1. Transfeccions transitòries amb diferents contruccions del promotor del KAP indicaven que el fragment de 224 bp era suficient per a mediar lexpressió cèl.lula específica de dit promotor. Assaigs de retardament en gel també mostraven que un putatiu element de resposta a andrògens (ARE), local.litzat a 39 bp de linici de transcripció, unia el receptor dandrògens. La dihidrotestosterona (DHT) estimulava de manera androgen dependent la transactivació del KAP en cèl.lules PCT però en PR i la mutació de la putativa seqüència ARE eliminava dita activació. A més a més, lIGF-1 però no la T3 augmentava la transactivació androgen dependent de KAP en PCT. Per tant, es suggeria que lefecte cooperatiu de T3 en lexpressió del KAP existia in vivo podent efectar a lactivació produïda per T3 de lhormona de creixement (GH) i al seu torn dIGF-1. Aquests resultats demostraven lexpressió específica del curt fragment de 224 bp del promotor del KAP y suggerien interaccions sinèrgiques entre IGF-1 i andrògens en la regulació del gen del KAP en PCT. Lexpressió cortical androgen dependent del KAP està afectada en hipotiroïdisme postnatal. La síntesi puntual de T3 a partir del dia 11 postnatal, comença una resposta cortical feble de KAP que va augmentant cap als dies 15-16, que és quan es produeix un pic fisiològic de T4 i el desenvolupament puberal dels ratolins. Donat que les CCAAT/Enhancer-Binding Proteins (C/EBPs) participen en respostes mitjançades per T3 i que en el promotor del KAP existeixen quatre elements de resposta consens per a C/EBPs, hem analitzat la seva participació en la resposta androgènica de KAP mitjançada per T3. La detecció de p42C/EBPa y p35C/EBPb es troba correlacionada amb lexpressió del KAP, apareixent en extractes renal nuclears de ratolins masles control i hipotiroïdals induïts amb T3 durant els dies 7-21 postnatals, però no en els hipotiroïdals no tractats. Mitjançant transfeccions transitòries es mostrava com C/EBPa i C/EBPb eren capaces dinduir respostes màximes del promotor del KAP i que la deleció de les putatives caixes dunió a C/EBPs local.litzades a 429/-420 i 457/-448 produïa una gran disminució de lactivitat basal del promotor, irrecuperable amb la sobreexpressió de C/EBPs. Tant la depleció androgènica com al mutació de lARE conjuntament amb la deleció de les caixes esmentades augmentava la disminució de lactivitat basal del promotor produïda per la deleció de dites caixes. Per tant, postulem que els andrògens i la T3 mitjançant el control de C/EBPs sinergitzen en la transactivació del gen del KAP.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Ana Meseguer

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:406 departament de bioquimica i biologia molecular

ISBN:

Date of Publication:02/08/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.