Details

Essays on sovereign debt markets

by Lanau Grau, Sergi

Abstract (Summary)
Aquesta tesis anal.litza les Clausules dAcció Col.lectiva i les Clàusules de Precedència quan: 1) el repagament és endogen i depèn dun esforç de lobbying dels creditors. 2) el litigi és purament redistributiu. Hi ha una externalitat positiva del esforç que interactua amb la distribució dels actius i les clàusules contractuals. Els litigis individuals no són desitjables socialment perquè redueixen lincentiu al esforç. Les Clàusules dAcció Col.lectiva bloquegen els litigis i maximitzen el repagament. La introducció de Clàusules de Precedència modifica els incentius al esforç. Aquest efecte pot ser positiu o negatiu. El capítol 2 explora la relació entre les crisis de deute sobirà i el creixement de les industries manufacureres. Les industries amb competició importadora intensa rendeixen relativament millor després del default. Les industries exportadores creixen més lentament al voltant del default. Les industries caracteritzades per alta intensitat del capital i tangibilitat dels actius sofreixen menys els effectes dels defaults.
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Ventura Fontanet , Jaume

School:Universitat Pompeu Fabra

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:economia i empresa

ISBN:

Date of Publication:10/22/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.