Details

Escriptura de l'aliè. Representació i alteritat en el katakana japonès, L'

by Guarné Cabello, Blai

Abstract (Summary)
RESUM EN CATALÀ: Aquesta tesis se centra en lanàlisi etnogràfic de la pràctica social de lescriptura katakana. El katakana és una escriptura sillàbica emprada principalment en la transcripció dels estrangerismes en japonès. Escriure un estrangerisme en katakana implica un procés dual que a lhora que adapta una veu estrangera a la fonètica i la grafia japoneses, la singularitza en la seva escriptura. El katakana sempra també en lescriptura de mots japonesos i sino-japonesos però sols en usos particulars tals com emfasitzar, expressar emocions, transcriure sons, onomatopeies i pronunciacions, així com en la descodificació de llenguatges tècnics. Tots aquests casos tenen en comú la representació gràfica duna diferència. La tesis també argumenta que aquesta característica fa jugar al katakana un paper complex i polièdric en la comunicació escrita japonesa. En aquest sentit, la recerca explora levolució històrica del katakana, establint una tipologia de la seva pràctica descriptura contemporània. Des daquesta base, lescriptura katakana és entesa com una representació cultural aplicada a lexpressió ambivalent de la diferència en lexperiència social, que resulta significativa en la conformació de la identitat japonesa. En darrer terme, la proposta de la tesis és repensar les dinàmiques culturals implicades en la producció identitària.
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Buxó Rey, María Jesús

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:antropologia cultural i història d amèrica àfrica

ISBN:

Date of Publication:06/05/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.