Details

Erki? platinamos bakterin?s ligos ir j? profilaktika

by Narkevi?i?t?, Irena

Abstract (Summary)
Sergamumas erki? platinamomis ligomis Europoje did?ja. Per paskutin? dešimtmet? Lietuvoje sergan?i?j? Laimo borelioze skai?ius padid?jo penkis kartus. Deja, kitos bakterin?s erki? platinamos ligos m?s? šalyje iki šiol nediagnozuojamos. Straipsnyje pateikiamos rekomendacijos, kaip išvengti erk?s ?sisiurbimo, analizuojami duomenys, pagr?sti tyrimais, kaip saugiai ištraukti ?sisiurbusi? erk?, aptariama j? platinam? bakterini? lig? chemoprofilaktika.
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:

School Location:

Source Type:Master's Thesis

Keywords:Erk?s Bakterijos Laimo liga

ISBN:

Date of Publication:04/11/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.