Details

En studie i skapandet av produkt showreel

by Jakobsson, Simon; Dahlström, David

Abstract (Summary)
Med dagens allt hårdare konkurrens inom den ”digitala marknaden” är det allt viktigare att kunna presentera sig eller sina alster på ett bra sätt. Olika reels har blivit ett allt vanligare sätt att marknadsföra sig genom I denna artikel tittar vi inledningsvis på vad en showreel är samt olika typer av reels som finns. Vidare definierar vi begreppet storytelling och tittar på hur begreppet storytelling används inom reels. Vi lyfter fram generella punkter på vad som bör tänkas på vid skapandet av en reel. Syftet med denna artikel är att i slutändan ha utvecklat en modell vilken underlättar skapandet av en produkt-showreel. General Terms Documentation, Design.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Umeå universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:06/19/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.