Details

Gavlegårdarna : En studie om omflyttningsproblematiken på Campus Sätra i Gävle.

by Lenströmer, Marie; Öhman, Yvonne

Abstract (Summary)

Syftet med studien är att tydliggöra de problem som finns i många företags tjänsteerbjudanden

där det uppkommer ett gap mellan vad kunderna förväntar sig samt vad de upplever att de får.

En undersökning kring detta problem har genomförts genom kvalitativa intervjuer både med

företaget, i detta fall Gavlegårdarna, och dess hyresgäster. Det teoretiska underlaget

innefattande gap-modellen, kundförväntningar samt upplevd tjänst leder fram till det

empiriska materialet, analys samt slutsats. Vi har med vår studie tagit fram konkreta förslag

på hur Gavlegårdarna, kan gå till väga för att säkerställa överensstämmelse mellan vad

kunderna förväntar sig och vad de upplever att de får. Bland annat framkom det att samarbetet

som finns mellan Gavlegårdarna och Gefle Studentkår måste förbättras då det finns tydliga

brister i kommunikationen. Förutom det, gav vi som förslag att Gavlegårdarna måste arbeta

med att förbättra relationen till sina hyresgäster samt se över standarden på de lägenheter de

hyr ut.

Nyckelord:

Gap-modellen, upplevelse, tjänsteerbjudande, kundförväntningar.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:gap modellen upplevelse business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.