Details

En studie av den muslimska sjalen i Sverige

by Magnusson, Lena

Abstract (Summary)

Uppsatsen är skriven i första hand som en betraktelse över sjalen i den svenska kontexten. Det grundläggande syftet med uppsatsen har varit att titta på

* Synen på sjalen - argumenten för och emot

* Sjalen som meningsbärande i det svenska samhället

Det övergripande målet med detta arbete har inte varit att skriva ännu en uppsats om den muslimska sjalen. Jag har valt bort material som rör sjalens kontext i andra länder. Jag har även valt bort användandet av koranen och bibeln som litteraturkällor.

Uppsatsens del I inleds med några stycken som tar upp:

* synen på sjalen i Sverige,

* sjalen i västerländsk kontext och

* integrationsverkets tabell vilken visar den syn som finns i samhället när det gäller ”muslimska kvinnor bärande sjal”.

Detta för att få en grund att utgå ifrån när jag sen tittar på argument för och emot sjalen i uppsatsens del II.

Jag ger i uppsatsens del III också en bild av medias roll i sjaldebatten, försöker visa på att nyhetsjournalistiken kring sjalen bidrar till att forma vår uppfattning i denna samhällsfråga.

Jag har gjort en liten empirisk studie genom att ställa fem frågor som jag e-postat till alla riksdagspartierna för att se vad partierna tar för ställning i sjaldebatten. Svaren på dessa frågor kan man läsa i uppsatsens del IV. Det framgår dock tydligt att alla riksdagspartierna har en ganska enhetlig ståndpunkt i sjaldebatten där man menar att alla ska kunna klä sig i enlighet med sin religiösa övertygelse.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:sjal sjalett huckle islam muslim slöja kvinnosyn hidjab slöjdebatten kulturmöte klädkod mångkulturell mångreligiös etnisk diskriminering fördomar religion theology religionsvetenskap teologi islamology islamologi gender studies genus

ISBN:

Date of Publication:01/01/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.