Details

Informationssäkerhetsmedvetenhet : En kvalitativ studie på Skatteverket i Linköping

by Jutehag, Per; Nilsson, Torbjörn

Abstract (Summary)
Informationssäkerhet är något väldigt aktuellt i dagsläget då mer och mer information och arbetsuppgifter datoriseras. Det är därför viktigt att de som arbetar med datorer har en god informationssäkerhetsmedvetenhet. Denna studie är utförd på Skatteverkets kontor i Linköping genom främst ett antal intervjuer. Studien inriktar sig på personalens informations- säkerhetsmedvetenhet samt hur Skatteverkets åtgärder påverkar personalens informationssäkerhetsmedvetenhet. Den teoretiska referensramen byggs till största del upp av teori kring informationssäkerhet och informationssäkerhetsmedvetenhet, samt även till viss del av organisationsteori. Teorin har sedermera fått utgöra hur informationssäkerheten bör se ut, generellt sett, i en organisation. Genom intervjuer och Skatteverkets interna informationsmaterial har vi tagit reda på hur informationssäkerheten ska se ut enligt Skatteverkets policy. Efter intervjuerna med personalen på Skatteverket har vi sedan tolkat hur den faktiska informationssäkerhetsmedvetenheten bland personalen på Skatteverket i Linköping avspeglar sig. Det som har framkommit i denna studie är att personalen på Skatteverket har en informationssäkerhetsmedvetenhet som är på en nivå som inte leder till några speciellt verksamhetskritiska situationer. Det har även framkommit att Skatteverkets åtgärder i teorin är väl genomtänkta, men att alla åtgärder tyvärr inte alltid uppfattats av personalen. Detta framför allt på grund av bristande kommunikation och den organisation som Skatteverket har i form av en linjestabsorganisation. Nyckelord
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:03/19/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.