Details

En kombination av Bluetooth och LabVIEW för ett universellt mätdatorsystem inom medicinsk teknik

by Hjelm-Andersson, Alexander

Abstract (Summary)
The thesis is performed at Linköpings University, The Institution of Medical Science and aims to determine the feasibility of wireless data transfer via Bluetooth. The measurements applies two different hardware units that with the PPG-method measure changes in blood circulation, one new simplified hardware unit and one more advanced and more developed unit. The thesis is divided into two parts, during the firs part, Bluetooth communication was established and two methods of transferring data were examined. During the second part an interface for controlling the hardware and illustrating the data was developed in the development environment LabVIEW. The examined methods for transferring data were either to continously send sampled data from an AD-converter or to fill the memory of the Bluetooth module and send all values at the same time. As evaluation of which method that fits the purpose, pros and cons are discussed, sampel rates are examined and shown in tables and graphs. The thesis has resulted in a foundation for continuing development of wireless adaptations of measuring purpose within medical science. Förord Rapporten är en del av examen för högskoleingenjörsutbildningen Data- och Elektroteknik vid Linköpings Tekniska Högskola. Arbetet är utfört på Institutionen för Medicinsk Teknik där personalen bistått med lokaler, material och kunskap. Institutionen är en del av Linköpings Universitet som arbetar med forskning och undervisning inom medicintekniska områden. Som handledare, och före detta student inom motsvarande utbildning, vill jag tacka forskningsingenjör Bengt Ragnemalm för den goda kunskap och vägledning han bidragit med under arbetets gång. Bengt har även tillsammans med resterande del av elektronikavdelningen hjälpt till då oklarheter omkring arbetet uppstått. Även ett stort tack till de som hjälp till med korrekturläsning och som utomstående gett en objektiv syn på innehållet, däribland opponent Christian Steen. Som examinator vill jag även tacka Lars-Göran Lindberg för den hjälp han bistått med och den kunskapen han delat med sig av inom PPG. Arbetet har personligen väckt ett intresse till ett område som är relativt nytt och kan för mig mycket väl leda till ett djupare engagemang inom utveckling och konstruktion av trådlösa produkter. Alexander Hjelm-Andersson 2004-11-01 Innehållsförteckning 1
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:bluetooth labview c ppg

ISBN:

Date of Publication:01/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.