Details

En global värld : en global människa?

by Bredberg, Emma; Holm, Kajsa; Lönnberg, Malin; Svensson, Emma

Abstract (Summary)
Resande, globalt engagemang och arbete utomlands av olika former är företeelser som förändrar människors syn på världen. Dessa tillhör samtiden och de blir därmed aktuella och relevanta att diskutera. Att vi lever i en global värld påverkar våra livsvillkor och innebär i sin tur nya möjligheter och förutsättningar för individen. Begrepp som är centrala att diskutera blir därmed livsstil, engagemang, svenskhet och världsmedborgarskap. Nyckelord
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:globalisering världsmedborgarskap identitetsskapande livsvillkor kollektiv identitet resande bistånd backpacking engagemang fn och nato soldater utlandstjänst organisationer livsstil svenskhet

ISBN:

Date of Publication:01/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.