Details

En designstudie om matematiska begrepp på en förskola : ett möte med en grupp 5 åringar A designstudy containing mathematical concepts in a preschool

by Kandell, Sandra

Abstract (Summary)

Sammanfattning

I det här arbetet har jag gjort en designstudie med en grupp 5-åringar på en förskola i Sverige. Studien går ut på att se om barn använder matematiska begrepp i bygg- och konstruktionsrummet. Miljön på förskolan inspirerar och uppmuntrar barn att vilja utforska tillsammans, de får möjlighet att synliggöra sina förmågor i en miljö som är anpassad efter dem. Men jag anser att barns intresse och undersökande inom matematiken inte synliggörs eller uppmärksammas på förskolan. Därför har jag valt att i min c-uppsats göra en designstudie kring det ämnet. En designstudie innebär att jag under två veckor filmar observationsgruppen och därefter analyserar materialet bit för bit, de delarna jag anser är relevanta. Genom att jag filmar barnen kan jag lättare se och upptäcka de olika delarna barnen använder när de agerar i ett socialt sammanhang. Eftersom det krävs flera olika upplägg och variationer på innehållet för att det ska bli en designstudie, kommer jag att filma gruppen ett flertal gånger. Resultaten jag fått fram är att barnen använder matematiska begrepp, men att de själva inte är medvetna om att de är matematik det handlar om.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Mälardalens högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:lärstil begreppsbildning problemlösning mathematics matematik children barn s language barnspråk

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.