Details

En ordförandegrupps känsla av samanhang

by Back, Ingemar; Hörberg, Annelie

Abstract (Summary)

Back, I. & Hörberg, A. (2009). En ordförandegrupps känsla av sammanhang. C-uppsats i pedagogik. Institution för pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle. I den ekonomiska krisen som slår hårt mot industrin har fackföreningsordföranden och ledare en utsatt position i tider av personalneddragningar på grund av minskade orderingångar. Denna studies syfte är att undersöka en ordförandegrupps känsla av sammanhang och söka faktorer som påverkar känslan av sammanhang. Detta görs genom intervjuer och enkäter. I resultatet framgår att gruppens känsla av sammanhang är relativt högt trots hot och stress. En viktig orsak till den höga känslan av sammanhang i gruppen är den höga meningsfullheten och det sociala stödet gruppen har. Nyckelord: KASAM, chefsroll, fackföreningsordföranden, hälsofrämjande, ledare, stress,

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:soc executive talent trade union leader health support leadership stress kasam chefsroll fackföreningsordföranden hälsofrämjande ledare education pedagogik

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.