Details

Els significats de l'activitat física al poliesportiu d'una presó: una etnografia.

by Martos i García, Daniel

Abstract (Summary)
RESUM Lobjectiu daquesta etnografia consisteix en comprendre les interpretacions i significats que les persones preses i els treballadors de la presó tenen dels successos que ocorren al poliesportiu duna presó. Aconseguit laccés a la presó i als diversos collectius informants, es recullen dades durant dos anys. L investigador, com un instrument recolector dinformació, decideix como, què i a qui observa i entrevista o què documents recull. Lanàlisi de les esmentades dades consisteix en separar la informació en unitats danàlisi, classificar-les i agruparles codificades amb etiquetes extretes inductivament. Daquesta manera es reduixen les dades i es facilita lextracció de categories que resulten en interpretacions plenes de significat i de relevància per al problema de la investigació. Els resultats es presenten en tres tipus de relats. El primer dells és de tipus descriptiu, sobre la presó i el poliesportiu. El segon tipus de relat consta de quatre narracions o històries detnografia-ficció sobre les persones pertanyents als distints collectius de la presó, concretament envers les seues vides a un mòdul i al poliesportiu. La seua reconstrucció es produeix a partir de les dades reals recollides per linvestigador però contats i organitzats de tal manera que no es fa referència a persones reals. Lúltim dels relats és el dels significats, text escrit amb una intenció més interpretativa. Ací les dades estan més elaborades i es relacionen les interpretacions de lautor amb la literatura existent sobre el tema destudi. Aquest relat aclareix prèviament la situació en la que es troba lactivitat física a la presó: Aïllament i independència respecte de làrea educativa. Un significat compartit pels presos, leducador desports, els funcionàris i, a sovint, la normativa penitenciària, consisteix en entendre qualsevol activitat física com a esport de rendiment. En certa manera, lactivitat física esdevé en esport, el poliesportiu en un indret dentrenament i leducador desports en entrenador. També lesport, especialment el culturisme i les arts marcials, sentenen com un signe de masculinitat i muscularitat perque la força física dels practicants, en la seua gran majoria homes, atorga prestigi i servix delement jerarquitzador per a tots els collectius de la presó. Resulta àmpliament compartit que les activitats físiques servixen per a compensar les conseqüències nocives de linternament prolongat. En aquest sentit, les esmentades pràctiques són eines idònies per a millorar la qualitat de vida dels presos i les preses. Per altra banda, les activitats físiques ajuden a buidar els mòduls dinterns, a relaxar a presos i preses i a canalitzar les seues preocupacions. És una forma de control a través del cansament, la canalització de lagressivitat i locupació del temps. El poliesportiu i les activitats que allí es desenvolupen esdevenen en mercaderia especialment útil per als educadors/es, funcionàris i el personal eventual del poliesportiu. Per últim, per als presos i preses i la direcció de la presó, lactivitat física pot servir per a la reinserció, mentre que per a la resta de collectius la presó no reinserta, tot i que la seua pràctica pot servir per a millorar les qualitats de vida de presos i preses.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Sparkes, Andrew; Devis Devis, José

School:Universitat de València

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:educació física i esportiva

ISBN:

Date of Publication:02/07/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.