Details

Elevers värderingar i skolan : i konkreta fall och enligt Lpo-94

by Unger, Samuel

Abstract (Summary)

I det här arbetet har jag genom en enkätundersökning försökt att finna elever som kan säga att de har en egen värdering. Jag ville genom att intervjua dessa elever, se hur de upplever att skolan arbetar med värderingar, och hur de upplever sin situation i skolan. Resultatet visar att det är väldigt få elever som överhuvudtaget kan säga att de har en egen värdering. De som säger sig ha en egen värdering, upplever att det inte är något som man jobbar med i skolan, utan det sker hemma. Jag har också jämfört med tidigare forskning om detta, och sett att resultatet är liknande nu som då, trots nya direktiv i nuvarande läroplan.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:religionsdidaktik religionskunskap värderingar livsfrågor livsåskådning ungdomar identitet religion theology religionsvetenskap teologi faith and reason tros och livsåskådningsvetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/1997

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.